Nimistusse registreerumine

Avaldust on võimalik esitada kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud e-postile info@viruperearstid.ee

Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.
Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

Avalduse blanketi saad alla laadida siit.