VASTUVÕTT

 • Perearstikeskuses võtame vastu ainult eelregistreeritud patsiente! Soovitame e-pöördumist.
 • Perearstikeskusesse tehtud kõned salvestatakse teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil.
 • Palume enne vastuvõtule tulekut enda jaoks selgeks mõelda, mis on põhiline probleem, millised on põhilised kaebused, kaua need kestnud on, kas kaebus on uus või varemkogetud ja mida on selle leevendamiseks ette võetud.
 • Perearstikeskusega ühenduse võtmisel on patsiendi esimene kontakt meie pereõega. Vajalik on teatada pöördumise põhjus. Meie pereõed on pädevad nii ägedate kui ka krooniliste haiguste nõustamisel ning aitavad teie terviseprobleemile kõige optimaalsema lahenduse leida. Sageli ongi kõige kiirem ja parem lahendus pereõe telefonikontakt või visiit, alles seejärel vajadusel perearsti külastamine.
 • Üks patsient = 1 aeg. Kui perest tuleb vastuvõtule mitu liiget, tuleb igaühele eraldi aeg broneerida.
  1 probleem= 1 aeg. Kui on palju probleeme, palume broneerida pikem aeg.
 • Palun tulge vastuvõtule 5 min varem. Sõltuvalt erakorraliste patsientide hulgast võivad ajad nihkuda.
 • Arsti või õe kabinetti sisenemiseks oodake kuni Teid kutsutakse
 • Kui Te ei saa tulla registreeritud ajal vastuvõtule, siis palume vastuvõtu aeg tühistada.
 • Alkoholijoobes patsiente me ei teeninda, kahtluse korral on meil õigus kasutada alkomeetrit.
 • Meil on õigus keelduda teenuse osutamisest olukordades kus patsient või tema lähedane käitub Viru Perearstid OÜ töötajatega ebaviisakalt või kasutab vaimset, füüsilist vägivalda.
 • Koduvisiidi ajal on diagnostikavõimalused äärmiselt piiratud, siis üldjuhul perearst ega pereõde koduvisiite ei tee. Põhjendatud vajadusel teevad perearst ja pereõde koduvisiite, mille vajaduse otsustab arst.
 • Tervisekeskuses teevad praktikat nii arsti kui õe eriala tudengid ja arst-residendid. Vahel on tööl asendusarstid. Palume mõistvat ja sõbralikku suhtumist.
 • Kõikidel meie perearstikeskuse meditsiinitöötajatel on õigus vaadata patsiendi terviseinfot digiloost.
 • Ravikindlustuseta nimistu patsient võib samuti pöörduda oma perearstile, kuid ta peab talle osutatud üldarstiabi ja uuringute eest ise tasuma. Ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida portaalis eesti.ee kaudu.
 • Kell 11.30 kuni 12.00 on lõunapaus ja telefonidele ei vastata.
 • Neljapäeviti kollektiivi koosolekud 12.00- 13.00

 

TÖÖVÕIMETUSLEHED

 • Töövõimetuslehti väljastame alates pöördumise päevast, tagantjärele ei väljastata.
 • Kui haigestute nädalavahetusel/riiklikul pühal ja vajate töövõimetuslehte, siis soovitame teha e-pöördumine või helistada perearsti nõuandeliinile 1220,välismaalt helistades +372 6346630 (toimub isikustatud nõustamine).
 • Töövõimetusleht vormistatakse sellest päevast kui on olnud tõendatud kontakt meditsiinisüsteemiga (EMO/kiirabi kaart, eriarsti vastuvõtu või haiglaravi epikriis, perearsti nõuandeliinile helistamine või perearstikeskusesse pöördumine/helistamine).
 • Kui kindlustatud isik ei ilmu kokku lepitud ajal vastuvõtule, ei kontakteeru tervishoiutöötajate kokku lepitud ajal või ei vasta tervishoitöötaja kõnedele, lõpetab tervishoiutöötaja töövõimetuslehe kolme tööpäeva jooksul kokkuleppe rikkumise kuupäevaga.

 

SAATEKIRJAD, OPERATSIOONIDE EELSED UURINGUD

 • Saatekiri on perearsti ja eriarsti omavaheline konsultatsioon, mille perearst vormistab peale patsiendi läbivaatust.
 • Saatekiri väljastatakse patsiendile ainult meditsiinilisel näidustusel.
 • Eriarstiabi osutaja poolt määratud uuringud, mida peetakse vajalikuks operatsioonieelseks ettevalmistuseks, tuleb teha eriarsti juures/korraldusel või enne operatsiooni haiglas.
 • Tagasikutse korral peab saatekirja vormistama eriarst.

 

RETSEPTID JA TÕENDID

 • Enne uuendamise soovi edastamist, palun kontrollida terviseportaalis retseptikeskuse seisu.
 • Retseptid uuendame esimesel võimalusel, kuid alati järgmise tööpäeva lõpuks.
 • Retsepti uuendamiseks võib vahel olla vajalik kaugkontakt.
 • Otsuse retsepti uuendamiseks teeb arst.
 • Tervisetõendi taotlemisel autojuhilubade saamiseks tuleb täita TERVISEDEKLARATSIOON ja see allkirjastada leheküljel.
 • Tervisetõendi taotlemisel relvaloa saamiseks tuleb eelnevalt käia psühhiaatri vastuvõtul.
 • Tervisetõendid on tasulised.
 • Tervisetõendi saamiseks võib ooteaeg vastuvõtule olla kuni 15 tööpäeva.